Adr Taşımacılığı


Adr Taşımacılığı
Adr normlarına uygun ekipmanlı araçları ve sertifikalı sürücüleri ile parsiyel ya da komple taşımalarınızı yapmaktadır.

“ADR” Uluslararası Karayollarında Tehlikeli Maddelerin Taşınması Avrupa Sözleşmesi, uluslararası arenada kısaca “ADR” olarak geçmektedir. ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasıdır)

Tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınamasını sağlayan bir yönergedir. Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR belgesi denir.
Copyright © 2022 | Omtrans Lojistik A.Ş. - omtrans.com.tr