Lojistik Sözlük


Acente:Bir lojistik firmasının merkez kuruluşu dışında kalan bir bölgede firma adınahizmet veren birey veya işletmedir.

ADR:Patlayıcı, parlayıcı ya da yanıcı maddelerin kara yolu aracılığıyla taşınmasıkurallarını içeren ve bu belgeleri taşıyabilmesi için sürücülerde ve araçlardaolması gereken belgelerin arandığı standarttır.

Aktarma:Taşıma aracı gelen yüklerin herhangi bir fiziki işleme tabi tutulmadan sevkedilmek üzere farklı bir araca yüklenmesidir.

Ambar: İhtiyacabağlı olarak yüklerin ya da eşyaların bir süre beklemesi için konulan kapalıveya açık yer.

BeyanTutarı: Göndericinin beyan ettiği malların değeridir.

CMRAnlaşması: Uluslararası niteliklere sahip olan CMR Anlaşması’nıkabul eden  ülkeler tarafından kullanılan kara yolu taşıma belgesidir.

CMRKara Yolu Taşıma Belgesi: Nakliye firmasının adına düzenlenenbelge, malların belirlenen koşullarda taşınması, sorunsuz teslim alındığı vetaşıma sözleşmesi yapıldığı konularını içeren belgedir.

ÇekiListesi: Ambalaj, koli listesine denir. Kargonun içerisindeyer alan eşyaların ağırlık, boyut, parça, adet ve numaraları ile alıcı adresinive bilgilerini gösteren listedir.

Dağıtım:Ürünlerin, malların belirtilen miktar ve zaman koşullarına uygun olarakteslimat noktasına gönderilmesi için gerçekleşen işlemlerin tümüdür.

DAP(Delivered At Place) : Sigorta, mal bedeli, iç taşımalar venavlun için ödenmiş her türlü taşımacılıkta kullanılan uluslararası ticaretteteslim şeklidir.

Depo:Ürünlerin ya da malların ham madde aşamasından üretim ortamına, üretimortamından dağıtıma kadar gerçekleştirilen faaliyetler için strajetik önemesahip ara noktalardır.

Dozvola:Ülkelerinin birbiri arasında kullandığı tıra transit geçiş hakkı sunanbelgedir.

Elleçleme:Taşıma tesislerinde; ürünlerin yerlerinin değiştirilmesi, paketlerin tekraroluşturulması, kontrol edilmesi, etiketleme gibi işlemler için kullanılan geneltanımdır.

Emtia:Ticarete konu olan tüm mal, yük, eşyalara verilen addır.

Eta:Tahmini olarak belirtilen varış tarihidir.

ExBeyan: ihracat beyannamesidir.

FIFO( First In First Out): Maliyetlendirmede ve depolamadakullanılan, depoya ilk giren yükün ilk çıkacağının öngürüldüğü kuraldır.

FiloYönetimi: Taşımacılık firmalarında özmal araç, garaj, ekipmanve alt yapı sistemlerinin düzenli olarak yürütülmesine denir.

FrigoTaşıma: -26 dereceye kadar dondurulmuş,taze gıda veyabozulmaya müsait yüklerin taşımacılığıdır.

Gabari:Araçların yüksüz veya yüklü olarak kara yolunda güvenli seyir etmeleri içinyükseklik, genişlik ve uzunluklarını belirleyen ölçülerdir.

GizliHasar: Zarar görmemiş gibi görünen yüklerin daha sonradanzarar gördüğünün anlaşılmasıdır.

GPRS:Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasıdır.

Grupaj:Taşıma aracını birden fazla müşterinin kullanmasıdır.

Gümrükİzin Belgesi: Tüm yasal izinlerin tamamlandığına ve aracınçıkışının yapılabileceğine ilişkin belgedir.

Güzergah:Mal, yük, insan ya da araçların önceden belirlenen harekete geçme ve bitişnoktası arasında bulunan yoldur.

IntermodalTaşımacılık: Taşınacak yükün, herhangi bir fiziki işlemyapılmadan birden fazla taşıma yöntemi ile varış noktasına ulaştırılmasıdır.

İhracat:Malın bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye yapılan ticarettir.

İkmal:Malın depolama sürecinde farklı depo lokasyonlarında ya da ambalajlardabulunabilmesinin sağlanması için depo içi transfer işlemine denir.

İthalat:Malın başka bir ülkeden içinde bulunulan ülkeye getirilmesi için yapılanticarettir.

KarayoluTaşımacılığı: Taşınacak malın, yükün çıkış noktasından varışnoktasına kadar kara yolu güzergahı kullanılarak gerçekleştirilen taşımacılıkfaaliyetidir.

KompleTaşımacılık: Taşıma aracının ya da kabının tek bir göndericiyetahsis edilmesidir.

KonsinyeStok: Teslim alındığı zaman değil, kullanıldığı zamanödemesi yapılan ürünlere denir.

Konteyner:Her hava koşullarına karşı dayanıklı olan, kolay elleçlenebilen ve üst üstekonumlandırılan yüklerin içine yerleştirildiği yük kasalarıdır.

Lojistik:Paketleme, depolama, elleçme ve taşımacılıktan oluşan ve sigorta, gümrükleme,stok yönetimi, gözlem ve sipariş yönetiminden oluşan hizmettir.

Manifesto:Genellikle gümrük amaçlı kullanılan ve taşıyıcı ve acentesi tarafındanhazırlanan ayrıntıların listesini gösteren belgedir.

Navlun:Taşıma hizmetinin karşılığında ödenen ücrettir.

ÖzetBeyannamesi: İhraç ya da ithal edilecek malın gümrüğe geldiğinegösteren belgeye denir.

Parsiyel taşımacılık:Aynı güzergahta yer alan birden fazla müşterini yüklerinin aynı taşıma aracınayüklenerek yapılan taşımacılık faaliyetidir.

Rotalama:Taşıma işlemi başlamadan önce başlangıç noktasından varış noktasına kadar hangisıra ile hangi güzergahı takip edeceğinin belirlenmesidir.

Römork:Taşıma aracı tarafından çekilen, taşınacak yükün özelliklerine göre imal edilenve yük taşıması amacıyla kullanılan kara yolu taşıma aracına denir.

Sevkiyat:Malların, yüklerin, siparişlerin belirli ölçütlere göre tasnif edilerek varışnoktasına gönderilmek amacıyla depodan çıkarılmasıdır.

Supalan:Deniz ve kara yolu aracılığı ile yapılan taşımacılıkta kullanılan, malıntaşımayı gerçekleştiren araç üzerine gümrüklenmesinin yapılması durumudur.

Tehlikelimadde: Güvenliğe, sağlığa ve etrafında bulunan diğermalzemeler zarar verilme ihtimali taşıdığı için depolama ve taşımahizmetlerinde özel önem verilen malzemelerdir.

Tonaj:Yük taşıma aracının ton cinsinden yük taşıma kapasitesidir.

Transpalet:Depolarda sipariş toplama, araç yükleme ve boşaltma işlerim için kullanılan vealçak konumlarda çalışmaya elverişli olan mal elleçleme ekipmanıdır.

UluslararasıTaşımacılık: Bir ülkeden başka bir ülkeye aktarmasız ya daaktarmalı olarak gerçekleştirilen kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve havayolu aracılığı ile yapılan taşımacılıktır.

Yük:Taşınacak malzeme, mal ya da eşyadır.

Zeyilname:Sigorta poliçesinin yürürlükte olduğu dönem zarfında oluşan değişiklikleribelirtmek amacıyla düzenlenen belgedir.

Copyright © 2022 | Omtrans Lojistik A.Ş. - omtrans.com.tr